Πληροφορίες για το 5ο Ladies Run

Τι χρειάζεστε για τον αγώνα.